Punkty: 0 Twoje konto koszyk 0 0 prod. / 0,00Do kasy

Regulamin sklepu

1. Informacje ogólne.

1.1 Serwis internetowy, działający pod adresem www.sznupa.pl, prowadzony jest przez firme SZNUPA S.C. z siedzibą w Katowicach 40–595, ul. W. Pola 75. Regon 241095962, NIP 634-270-17-08.

1.2 Warunkiem dokonania zakupów w Serwisie jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu i złożenie zamówienia.

1.3 Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu.

1.4 Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.

2. Oferta produktowa

2.1 Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona w witrynie internetowej www.sznupa.pl.

2.2 Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży.

2.3 Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.

2.4 Bezpłatne dodatki reklamowe jak pojemniki, miarki do karm, itp. nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

2.5 Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

3. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

3.1 Zamówienia przyjmowane są przez serwis www.sznupa.pl, telefonicznie pod numerami: 697 395 423; 661 334 831, 32 314 11 73 oraz poprzez e-mail: sklep@sznupa.pl.

3.2 Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia, a w razie składania zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną – jedynie w razie podania wszystkich informacji wymaganych w procesie zamówienia.

3.3 Serwis zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

3.4 W przypadku kiedy zamówienie budzi uzasadnioną wątpliwość (np. wartość dostawy przekracza wartość zamówionych produktów) serwis SZNUPA zastrzega sobie prawo zmiany sposobu płatności z “płatności przy odbiorze” na “przedpłatę no konto”. O każdej takiej zmianie klient informowany jest pocztą e-mail.

3.5 Serwis zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Zamówienie takie będzie anulowane jeśli pracownik firmy SZNUPA nie będzie mógł potwierdzić zamówienia u Klienta w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia licząc od godziny 9:00 pierwszego dnia roboczego po złożeniu zamówienia.

3.6 Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – natychmiast po złożeniu zamówienia,
b) przelewem – po tym, jak na wskazanym koncie SZNUPY zostanie zaksięgowana kwota należności za zamówiony towar,

c) e-przelewem, kartą płatniczą, paypal – po zaksięgowany wpłaty przez system payu.pl, transferuj.pl, paypal.

3.7 Klient może zmienić lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. W tym celu należy skontaktować się z firmą SZNUPA telefonicznie zgodnie ze wskazaniem w pkt. 3.1.

3.8 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3.9 Zamówienia złożone do godz. 14:00 danego dnia roboczego będą realizowane w ciągu 48h licząc od godziny 14:00 tego dnia (nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy). Zamówienia złożone po godzinie 14:00 zostaną zrealizowane w ciągu 48h licząc od godziny 14:00 następnego dnia roboczego (nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy). Terminy te nie są wiążące i w przypadku ich nie dotrzymana z winy SZNUPY klient nie ma prawa do rekompensaty w żadnej formie. Niemniej 98% zamówień zostaje zrealizowane w wyżej podanych terminach.

3.10 W wypadku zamówień nietypowych czas realizacji może się wydłużyć. W każdym takim wypadku Klienci informowani są telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

3.11 W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. W przypadku skorzystania przez Sklep z powyższego prawa, jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy.

3.12 Dostawa zamówienia o wartości powyżej 99pln lub worka karmy suchej powyżej 6kg wagii jest bezpłatna. Do zamówień o mniejszej wartości zostanie doliczone opłata zgodna z cennikiem.

3.13 Darmowa dostawa nie dotyczy zamówienia składającego się w przeważającej części ze żwirków dla kotów o łącznej wadze przekraczającej 31kg, cena za dostawę takiego zamówienia ustalana jest indywidualnie.

3.14 Karmy dostarcza firma kurierska w dni robocze między godziną 8:00 – 17:00.

4. Ceny towarów.

4.1 Na całkowitą wartość zamówienia składa się: cena towaru i koszty przesyłki.

4.2 Ceny towarów podane są przy opisie towarów na stronie Sklepu internetowego.

4.3 Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy towarze są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

4.4 Ceną towaru wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4.5 Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

4.6 Informacja o kosztach przesyłki zawarta jest w pkt 3.12, 3.13 niniejszego Regulaminu oraz zostaje przedstawiona Klientowi zgodnie z pkt 4.7 poniżej.

4.7 Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmującej cenę towaru i koszty przesyłki, zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności, przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

4.8 Na fakturze VAT lub paragonie dostarczanym Klientowi wraz z towarem cena towaru i koszty przesyłki są podane oddzielnie.

4.9 Informacja o formach płatności zawarta jest w pkt 3.6 niniejszego Regulaminu.

4.10 Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu, wprowadzania oraz wycofywania ich z asortymentu Sklepu, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

4.11 W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

4.12 Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

5. Program bonusowy SZNUPUNKT.

5.1 Klient rejestrując się w sklepie zgadza się na zasady dotyczące korzystania z programu SZNUPUNKT.

5.2 Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany wartości punktowej promocyjnych produktów wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych produktów.

5.3 W razie braku towaru wybranego za punkty klientowi zostanie zaproponowany inny o podobnej wartości punktowej.

5.4 Punkty programu bonusowego zostaną naliczone po zaksięgowaniu zapłaty za poprzednie zamówienie (w zależności od sposobu wybranej płatności do 14 dni roboczych).

5.5 Jeśli nastąpi zwrot całości lub części zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminem serwisu SZNUPA (punkt 6) klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów otrzymanych za pkt. programu SZNUPUNKT wybranych podczas składania tego zamówienia oraz wszystkich kolejnych zamówień dokonanych w czasie pomiędzy zamówieniem zwróconym a momentem zwrotu. W razie braku tych produktów zwrot kwoty zakupu zostanie pomniejszony o wartość produktów promocyjnych (według cennika serwisu SZNUPA na dzień złożenia zamówienia).

5.6 Zamówienie zwrócone zostanie korygowane a punkty naliczone za nie odjęte.

5.7 Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

5.8 Punkty naliczane są za zakup każdego produktu, podstawy ich naliczania nie stanowią koszty dostawy oraz wartość sklepowa już wybranych produktów promocyjnych.

5.9 Czas zbierania punktów jest nieograniczony.

6. Odstąpienie od umowy

6.1 Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku “O prawach konsumenta” Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

6.2 Zwrotu takiego dokonać można bez względu na sposób zapłaty za zwracane zamówienie. Jest to możliwe tylko wówczas gdy towar zostanie zwrócony do magazynu właściciela Serwisu znajdującego się w Katowicach 40-595 ul. W. Pola 75. Zwracany towar będzie przyjęty wyłącznie w oryginalnie zapakowanym, nienaruszonym opakowaniu wraz dowodem sprzedaży i stosownym oświadczeniem . Koszt takiego zwrotu w całości ponosi klient.

6.3 Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru, wskazanego w pkt 6.1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia od odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.

6.4 Towar powinien zostać zwrócony nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

6.5 Serwis gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez klienta.

7. Reklamacje i gwarancje

7.1 Wszystkie oferowane produkty objęte są gwarancją ich producenta. W przypadku ewentualnych reklamacji Klient powinien przesłać oświadczenie zawierające przyczynę reklamacji, opcjonalnie zdjęcia oraz dane kontaktowe. Oświadczenie takie może zostać wysłane pocztą na adres SZNUPA S.C. ul. W. Pola 75, 40-595 Katowice lub e-mail na adres: info@sznupa.pl.

7.2 Czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni roboczych. Jeśli konieczne będzie przekazanie reklamowanego produktu do dystrybutora lub producenta, okres reklamacji może się wydłużyć. O każdym takim przypadku klient zostanie poinformowany.

7.3 Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), Serwis zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

7.4 Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość dostarczonej mu przesyłki w celu upewnienia się, czy jest zgodna z zamówieniem oraz czy dostarczony mu produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Reklamacje dotyczące zgodności przesyłki z zamówieniem lub uszkodzeń mechanicznych dostarczonego towaru powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w razie ich podniesienia przez Klienta przy odbiorze towaru od kuriera i na podstawie sporządzonego przy tej okoliczności protokołu niezgodności/zniszczenia.

8. Dane osobowe Klienta

8.1 Uzyskane dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez Serwis w celu realizacji zamówienia Klienta.

8.2. Klien ma prawo zmieniać i usunąć swoje dane osobowe. W celu edycji służy moduł: Twoje konto. W celu usunięcia należy skontaktować się z obsługą sklepu kanałem wskazanym w punkcie 3.1 powyżej.

8.3 Wyrażam zgodę na wysyłanie przez serwis SZNUPA aktualnych ofert promocyjnych oraz ankiet badających satysfakcję klienta na podany przeze mnie adres e – mail. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.

8.4 W celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w sklepie w ramach programu „Zaufane Opinie” wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie sznupa.pl, spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 oraz ich przetwarzanie przez Ceneo.

8.5 W przypadku wyboru formy płatności kartą kredytową, przelewem on-line lub wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych firmie: Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań lub PayU S.A. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań w celu realizacji płatności.

9. Pozostałe informacje

9.1 Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będę rozstrzygane na drodze polubownej.

9.2 W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez stosowny sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Nasze marki

Fundusze europejskie Program Regionalny

Fundusze europejskie Śląskie

Europejski fundusz Rozwoju Regionalnego

X
Nasz sklep internetowy stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu. Czytaj więcej...